Reglementen

| Kosten

De vergoeding voor hulpverlening aan kinderen tot 18 jaar verloopt sinds 2015 via de gemeenten. Psychologen en psychotherapeuten die een contract met de gemeente hebben, krijgen een vergoeding om hulpverlening aan kinderen te bieden. Cliënten en/of hun ouders hoeven hier dan niets voor te betalen. Omdat wij een contract met alle gemeenten binnen de regio Centraal Gelderland en de Achterhoekse Gemeenten hebben, wordt hulpverlening in onze praktijk ook vergoed als er een verwijzing van de (huis)arts of van het Gebiedsteam Jeugd is. Er is geen sprake van een eigen bijdrage of eigen risico.

Niet vergoede zorg

Als er geen verwijsbrief is of je woont in een gemeente waarmee de praktijk geen contract heeft, wordt psychologische zorg niet vergoed. In dat geval wordt een tarief à 100 euro per sessie in rekening gebracht (45 minuten gesprekstijd en 15 minuten voorbereidings- en uitwerktijd).

Annuleren

Mocht je een afspraak af willen zeggen of verzetten, laat ons dat dan ten minste 24 uur van tevoren weten. Doe je dit op tijd, dan is het kosteloos. Een afspraak kun je telefonisch bij Jeske (06 – 86 62 72 75) of Tanja (06 – 30 14 96 43) afzeggen, je kunt een bericht achterlaten op de voicemail, of je kunt een email (info@ppzevenaar.nl) sturen. Als je een afspraak binnen 24 uur afzegt of wilt verzetten, of je komt niet zonder iets te laten weten, dan wordt deze afspraak gedeeltelijk in rekening gebracht. Het tarief hiervoor bedraagt 50 euro en wordt niet door de gemeente vergoed.

| Toestemming

Belangrijk om te weten:

Voor behandeling van kinderen jonger dan 16 jaar, is toestemming van beide ouders nodig. Indien ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben, kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd en opgenomen in de beroepscode van het NIP en NVO.

Als kinderen 16 jaar of ouder zijn, mogen zij als ze dat willen zichzelf aanmelden en is er geen toestemming van ouders nodig.

| Vertrouwelijkheid

Zowel het contact met de ouders als de contacten met het kind of de jongere zijn vertrouwelijk. Bij kinderen onder de 12 jaar wordt met de ouders gesproken over de inhoud van de behandeling. Vooraf wordt dan met het kind besproken waarover dat dan zal gaan.

Kinderen tussen 12 en 16 jaar mogen mee bepalen welke informatie met ouders besproken wordt. Als jongeren 16 jaar of ouder zijn, kunnen ouders alleen inhoudelijk worden geïnformeerd met toestemming van de jongere. Geheimhouding en beroepsethiek is gewaarborgd middels de beroepscode van het NIP en de NVO.

| Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij ons best om klachten te voorkomen. Mocht je toch een kritische vraag, een suggestie of een klacht hebben, dan zouden we dat graag persoonlijk met je willen bespreken om te kijken of we er samen uit kunnen komen. Mocht dit niet de juiste oplossing voor je bieden, dan kun je met je klacht terecht bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) of de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Psychologie en Psychotherapie Zevenaar